Станете част от нашето семейство

Магазини „Алкохол и Табакофф“ са с 10-годишна история и опит, през които създадохме верига от над 30 търговски обекта, наложили се на пазара за бързооборотни стоки с качество и висок стандарт на обслужване.
Градим приятелски отношения, но и следваме стриктно фирмените правила.
Това, което ни отличава е, че успяваме да спечелим доверието на служителите ни и оправдаваме очакванията им, като осигуряваме сигурност, среда на колегиалност, сътрудничество и единство в целите!

В нашата фирма, твоето мнение има значение!
Работата ти е отражение върху фирменото ни поведение!
Нашите съвместни отношения, водят до общо удовлетворение!
А редовно и нарастващо възнаграждение, не е без значение!

Информация за обработване на лични данни на кандидатите за работа.

 

Свободни позиции

Продавач - консултанти дневна или нощна смяна

– Заплата: 800-1000 лв.

Вашите задължения:

 • Обслужване на клиенти според стандартите на фирмата
 • Получаване и подреждане на стоката в търговската и складовата част на магазина
 • Работа с касово оборудване и платежни средства
 • Ежедневно почистване на работното място и съответното оборудване

Нашите изисквания:

 • Комуникативност и работа в екип
 • Отговорност към поставените задачи
 • Енергичност, бързина и организираност по време на работа

Ще се свържем с всички кандидати, одобрени по документи.

*Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.


Сътрудник прием на стока

– Заплата: 800-850 лв.

Вашите задължения:

 • Получаване и подреждане на стока в търговската и складовата част на магазина
 • Стриктна и точна проверка на стоката, която се доставя в магазина
 • Зареждане на магазина
 • Ежедневно почистване на работното място

Нашите изисквания:

 • Комуникативност и работа в екип
 • Отговорност към поставените задачи
 • Способност за работа под напрежение
 • Енергичност, бързина и организираност по време на работа

Ще се свържем с всички кандидати, одобрени по документи.

*Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.


Търговски мениджър

Отговорности:

 • Извършва проучвания и анализ на пазарните тенденции в бранша
 • Проследява удовлетвореността и нуждите на клиентите
 • Планира развитието и изготвя стратегия за продажбите, съобразно пазарната обстановка и подобрява пазарния дял и финансовите показатели на компанията
 • Следи състоянието и тенденциите за развитието на конкуренцията и актуалните пазарни и доставни цени на стоките
 • Разработва и прилага ценови политики и стратегии, анализира постигнатите резултати
 • Следи тенденциите на портфолиото на марките и при необходимост внедрява нови продукти
 • Води преговори с търговски фирми,набавя мостри и презентационни материали, представя и съгласува информацията с ръководството и различните отдели
 • Отговаря за подходящото позициониране на артикулите в търговските обекти на веригата
 • Напътства служителите относно позиционирането на стоката и професионалното консултиране на клиентите
 • Изготвя ежедневен отчет за дейността си, който предоставя на ръководството на компанията

Изисквания:

 • Завършено висше икономическо образование
 • Опит над 2г. в сферата на търговията, маркетинга и продажбите
 • Много добра комуникативност и инициативност
 • Умения за водене на преговори и добра пазарна ориентация
 • Умение за управление на времето и определяне на приоритети
 • Развито стратегическо мислене и отлична аналитичност
 • Постоянен стремеж към подобряването на текущата дейност

Ще се свържем с всички кандидати, одобрени по документи.

*Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.